การป้องกัน ฝุ่น PM 2.5 จากหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นพิษ PM 2.5 ประสิทธิภาพใกล้เคียง N95

https://www.youtube.com/watch?v=VRwFkNJBAfw

 

 
34/1 ม.14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร 038-538-555 แฟกซ์ 038-840-975