การเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์ COVID-19

“เตรียมความพร้อมสอนออน”

 

“ใส่ใจมุ่งมั่นในการสอน ”

 
34/1 ม.14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร 038-538-555 แฟกซ์ 038-840-975