นวัตกรรม : 3 กิจกรรม 9 ผลสัมฤทธิ์

คลิกที่ภาพรับชมวิดีโอ

https://www.youtube.com/watch?v=QNq11VFuvhI

 

 
34/1 ม.14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร 038-538-555 แฟกซ์ 038-840-975