เรียนรู้การทำผ้ากันเปื้อนจากถุงนม

เรียนรู้การทำผ้ากันเปื้อนจากถุงนม
สัปดาห์นี้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนรู้การทำผ้ากันเปื้อนจากถุงนม ในวิชาการงานอาชีพ ครูสอนนักเรียนนำถุงนมที่ดื่มหมดแล้ว ล้างน้ำ ตากแดด จากนั้นนำมาตัด เช็ด ทำความสะอาด เรียงต่อๆกัน โดยใช้เทปใสในการติด ถักไหมพรม ในการทำเชือกรัด นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ที่สำคัญ นักเรียนได้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้นำไปใช้งานได้ เพื่ออนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม และยังได้ใช้ประโยชน์ในวิชาศิลปะ แม่บ้านทำความสะอาด
(จัดการเรียนการสอนโดย ครูอุษณีย์ อุไร)
 
34/1 ม.14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร 038-538-555 แฟกซ์ 038-840-975