เรื่อง ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโรงเรียนในช่วงโรคระบาดโควิด 19 สำหรับผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่

 
34/1 ม.14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร 038-538-555 แฟกซ์ 038-840-975